1/ Phòng DOUBLE - 1 giường lớn cho 2 vợ chồng + 1 trẻ nhỏ

2/ Phòng TWINS - 2 giường nhỏ cho 2 người lớn

3/ Phòng Triple - 1 giường lớn + 1 giường nhỏ cho 1 gia đình bao gồm vợ chồng + 1 trẻ dưới 5 tuổi + 1 trẻ > 5 tuổi.

Tags: phòng double du thuyền golden star, phòng twin du thuyền golden star, phòng triple du thuyền golden star, các loại phòng trên du thuyền golden star, cabin du thuyền golden star, phòng ngủ du thuyền golden star 3 sao, phòng gia đình trên du thuyền golden star