Tour: Tour HN - Hạ Long - Bãi Cháy (Golden Star Cruise)goldenstarcruisehalong 3

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Giá công bố: 4.025.000 VND

Giá khuyến mại: 2.389.000 VND A/D đến 30.09.2020

Liên hệ: 0914425788 ZALO

 goldenstarcruisehalong 16Tour: Tour HN - Hạ Long ngủ tàu Golden Star

 Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

 Giá công bố: 3.105.000 VND

Giá khuyến mại: 1,689,000 VND A/D đến 30/9/2020

 Liên hệ: 0914425788 ZALO

goldenstarcruisehalong 15Tour: Tour HN - Hạ Long - Tuần Châu (Golden Star Cruise)

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Giá công bố: 3.795.000 VND

Giá khuyến mại: 2.289.000 VND A/D đến 30.09.2020

Liên hệ: 0914425788 ZALO