GIỜ ĐÓN KHÁCH (TÀU GOLDEN STAR CRUISE HẠ LONG)

- Tại Hà Nội (Đón từ 7.45 - 8.30) tùy vào điểm đón. HDV sẽ thông báo trước ngày khởi hành cho khách hàng

- Tại Bắc Ninh (Thành Phố) - Chân cầu Đại Phúc khoảng 9.30

- Tại bến Hạ Long (Bãi Cháy) khoảng 12.00 - 12.30

GIỜ TRẢ KHÁCH (TÀU GOLDEN STAR CRUISE HẠ LONG)

- Tại Hà Nội (Đón từ 16.30 - 17.00) tùy vào điểm trả. 

- Tại Bắc Ninh (Thành Phố) - Chân cầu Đại Phúc khoảng 15.30

- Tại bến Hạ Long (Bãi Cháy) khoảng 11.30 - 12.00